Fylkesveg 22 i Buskerud

veg i Buskerud
Sjå òg fylkesveg 22 (fleirtyding).

Fylkesveg 22 i Buskerud går mellom Huseby og Sandaker i Lier kommune.

Trasear: Huseby – Kjellstad (1,1 km), Kjellstad – Sandaker (1,1 km)

Kommunar og knutepunkt endre

  Lier


Erstatta med arm av europaveg 18


  •   Kjellstad

Erstatta av riksveg 23


Bakgrunnsstoff endre