Fylkesveg 241

veg i Buskerud og Oppland
Fylkesveg 241
241
Ved Klækken hotell
Ved Klækken hotell
Strekning
Norderhov i Ringerike – Jevnaker
Fylkesveg 241
Riksveier Buskerud Oppland.svg
Informasjon
Lengd 14,7 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 241 Fylkesveg 241
Sjå òg Fylkesveg 241 (fleirtyding)

Fylkesveg 241 (Fv241) går mellom Norderhov i Ringerike og Jevnaker. Veglengda er 14,7 km, av dette 12 km i Buskerud og 2,7 km i Oppland.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Buskerud Endra

Ringerike

  Oppland Endra

Jevnaker

BakgrunnsstoffEndra