Fylkesveg 251 i Aust-Agder

veg i Agder
Sjå òg fylkesveg 251 (fleirtyding).

Fylkesveg 251 i Aust-Agder går mellom Årdalen i Birkenes kommune og Grøsle i Grimstad kommune. Vegen er 18,3 km lang.

1,5 km frå riksveg 41 svinger vegen 90 grader.
Fylkesveg 251 ved Hundlandsvannet

Kommunar og knutepunktEndra

  Birkenes

  •   Årdalen

  Grimstad

  • Fv31 frå Beisland til   Risdal

  Birkenes

  Grimstad

BakgrunnsstoffEndra