Fylkesveg 301 i Sogn og Fjordane

veg i Vestland
Sjå òg fylkesveg 301 (fleirtyding).

Fylkesveg 301 i Sogn og Fjordane går mellom Øvre Årdal og Hjelle i Årdal kommune. Vegen er 7,0 km lang.

Krysset mellom Utladalsvegen og Storevegen

Kommunar og knutepunkt endre

  Årdal

  • 53 Farnes
  • Kommunal veg Storevegen frå Øvre Årdal til Midttun (1,7 km)
    • Fv302 Fardalvegen frå Midttun til Åbøle (5,4 km)
  • Endepunkt Hjelle

Bakgrunnsstoff endre