Fylkesveg 41 i Buskerud

veg i Buskerud
Sjå òg fylkesveg 41 (fleirtyding).

Fylkesveg 41 i Buskerud går mellom Strømsø og Rundtom i Drammen kommune. Vegen er 3,0 km lang.

Der Tordenskiolds gate kryssar Treschows gate i Drammen, forgreinar fylkesvegen seg.

Kommunar og knutepunkt

endre

  Drammen

 • 282 Strømsø skole
 • Arm Tordenskjolds gate
  • Arm Gyldenløves plass
  •   T.Vraas plass
 •   Arm Gyldenløves plass (0,1 km)

Trasé under riksveg 282 Telthusgata


 • Arm Treschows gate (0,1 km)
 • Arm Tordenskjolds gate
  • Arm Treschows gate
  •   T.Vraas plass
 • 319 Rundtom

Bakgrunnsstoff

endre