Fylkesveg 454 i Sogn og Fjordane

Sjå òg fylkesveg 454 (fleirtyding).

Fylkesveg 454 i Sogn og Fjordane går mellom Ålhus og Indrebø i Jølster kommune. Vegen er 5,7 km lang og går på vestsida av Ålhusdalen til Indrebø, kryssar Hegreneselva og går så tilbake til Ålhus på austsida av dalen.

Mellom Jølster prestegard og Ålhus kyrkje

Kommunar og knutepunkt endre

  Jølster

Bakgrunnsstoff endre