Fylkesveg 610 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 610 (fleirtyding).

Fylkesveg 610 i Akershus går mellom Grini og Lysaker i Bærum kommune.

Trasear: Grini – Lysaker stasjon (4,8 km), Lysaker torg – bygrensa (0,8 km).

Før 1. januar 2010 vart vegen kalla fylkesveg 166 i Akershus.

Kommunar og knutepunktEndra

  Bærum

Vollsvegen


Fylgjer sidetrasear av europaveg 18

Strandvegen


BakgrunnsstoffEndra