Fylkesveg 62

veg i Møre og Romsdal
Fylkesveg 62
62
Strekning
Hjelset i Molde – Sunndalsøra
Fylkesveg 62
Informasjon
Lengd 68,9 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 62 Fylkesveg 62
Sjå òg Fylkesveg 62 (fleirtyding)

Fylkesveg 62 (Fv62) går mellom Hjelset i Molde og Sunndalsøra. Veglengda er 68,9 km.

Tidlegare gjekk han langs Fannestranda inn til Molde sentrum, men denne strekninga er no ein del av Europaveg 39. Mellom Øksendal og Sunndalsøra går vegen gjennom den 5966 meter lange Øksendalstunnelen.

Heile traséen: Hjelset (X E39) - Kleive - Eidsvåg i Romsdal - Eidsøra - Sunndalsøra (X Rv70).

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Møre og Romsdal Endra

Molde
Nesset
Sunndal

BakgrunnsstoffEndra