Fylkesveg 64

veg i Møre og Romsdal
Fylkesveg 64
64
Strekning
Åndalsnes – Kristiansund
Fylkesveg 64
Informasjon
Lengd 126,7 km
Status
Fylke
fylkesveg
Møre og Romsdal
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 64 Fylkesveg 64 Fylkesveg 64
Sjå òg fylkesveg 64 (fleirtyding).

Fylkesveg 64 (Fv64) ligg i Møre og Romsdal og går mellom Åndalsnes i Rauma via Molde, Eide og Kristiansund. Ser ein bort frå ferjestrekningane er vegen 126,7 km lang.

Atlanterhavsvegen er ein del av Fv64. Frå kryss FannefjordtunnelenÅrø til kryss Årødalen, fylgjer vegen ei kort strekning same trasé som E 39. Tidlegare fylgde vegen ferje mellom Ørjavik i Eide og Tøvik i Averøy og mellom Bremsnes i Averøy og Kristiansund. Desse ferjestrekningane er erstatta av høvesvis Atlanterhavsvegen og Atlanterhavstunnelen.

Heile traseen går såleis: Åndalsnes – Åfarnes ... SølsnesBolsøya – Fannefjordtunnelen – Årø i Molde – Årødalen – Skaret – Malmedalen – Sylte – Eide – Vevang – Atlanterhavsvegen – Averøy – Bremsnes – Atlanterhavstunnelen – Kristiansund

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, men han har no status som fylkesveg etter at forvaltingsreforma trod i kraft.

Kommunar og knutepunkt

endre
Kristiansund kommune
Averøy kommune
Eide kommune
 
Atlanterhavsvegen, Storseisundet bru
Fræna kommune
Molde kommune
 
Skålavegen, Bolsøybrua
Rauma kommune
 
Fjella Skarven og Kyrkjetaket
 • 660 Åfarnes
 • Fv181 frå Lerheim til Nordvik
 • Fv180 frå Torvika til Klungnes (2,2 km)
 •   Torviktunnelen (125 m)
 •   Vikanøstunnelen (60 m)
 • Fv176 frå Tokle til Stenien
 • Fv176 Isfjorden
 • Fv176 Steinen
 •   Nebbetunnelen (445 m)
 •   Arm til Åndalsnes stasjon (0,7 km)
 •   Åndalsnes
 • Bakgrunnsstoff

  endre