Fylkesveg 889

veg i Finnmark
For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Fylkesveg 889 (fleirtyding).
Fylkesveg 889
889
Strekning
PorsangerMåsøy
Fylkesveg 889
Informasjon
Lengd 85,3 km
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 889
Restriksjonar
Kolonnekøyring Smørfjord - Kokelv
(om vinteren)
Kolonnekøyring Snefjord - Havøysund
(om vinteren)

Fylkesveg 889 (Fv889) går mellom Smørfjord i Porsanger kommune og Havøysund i Måsøy kommune. Vegen er 85,3 km lang.

Havøysundbrua mellom Havøysund og fastlandet vart opna i 1986. Heile vegsambandet vart opna av kong Olav V 18. august 1988.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvaltingsreforma trødde i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Porsanger kommune
  •   Smørfjord
Kvalsund kommune
  • Fv182 frå Kokelv til Masterelv (3,8 km)
Måsøy kommune

Bakgrunnsstoff

endre