Fylkesveg 8 i Møre og Romsdal

veg i Møre og Romsdal
Sjå òg fylkesveg 8 (fleirtyding).

Fylkesveg 8 i Møre og Romsdal går mellom Skogevatnet og Myklebust i Sande kommune. Vegen er 3,0 km lang.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Sande

Bakgrunnsstoff Endra