Götaland (norrønt: Gautaland) er den sørlegaste av dei tre noverande landsdelane i Sverige, og grensar til Svealand i norr.

Götaland
Götaland med dei områda som vart erobra av svenskane frå Danmark år 1645 og 1658 i mørkgrønt

Opphavlege Götaland

endre

På 1800-talet vart Värmland flytta frå Götaland og vart ein del av Svealand.

Område tilføyde til Götaland

endre

Følgjande område vart delar av Götaland etter å ha vorte erobra frå Danmark.