Gasskompressor er ei mekanisk innretning for å komprimera ein gass. I nokre samanhengar vert ein gass komprimert for å auka trykket, i andre samanhengar er målet å redusera volumet.

Gasskompressor

Sjå òg endre