Gatt

Wikimedia-fleirtydingsside

Gatt (norrønt gat, nederlandsk gatt) eller GATT kan syna til:

Forkortingar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.