Gauss-systemet, Det gausske einingssystemet eller Det symmetriske CGS-systemet er ein kombinasjon av Det elektrostatiske og Det elektromagnetiske CGS-systemet, der elektriske storleikar stort sett vert gjeve i elektrostatiske eininga og magnetiske storleikar i elektromagnetiske eininga.

Kjelder Endra