Geble Pedersson

norsk prest

Geble Pedersson var den første protestantiske biskopen i Noreg.

Geble Pedersson
Statsborgarskap Noreg
Fødd 1490
Herøy kommune
Død

9. mars 1557 (66 år)
Bergen

Yrke prest, superintendent
Religion Den evangelisk-lutherske kyrkja

Geble var fødd på Teigstad på Dønna rundt 1490. Han var truleg av lågadelslekt. Frå 1523 til 1535 var han erkedegn i Bergen. I 1536 vart han utnemnd til katolsk biskop. Under reformasjonen oppheldt han seg i København. Her vart han vigsla til superintendent - reformasjonens namn på bispeembetet - saman med sju danske kollegaer. Herfrå reiste han attende til Bergen for å leie oppbygginga av den nye kyrkja i Bergen Stift.

Den første oppgåva han tok fatt på, var å få latinskolen på fote. Samstundes arbeidde han for at St. Olavs kyrkje skulle bli ei verdig domkyrkje.

Ved fødestaden vart det i 1999 reist ein seks meter høg granittbauta over kyrkjemannen og humanisten Geble Pedersson.

Kjelder

endre