Generator

Wikimedia-fleirtydingsside

Generator er eit ord med fleire tydingar:

Matematikk Endra

Elektronikk Endra

Fysikk Endra

  • Gassgenerator, eit apparat til framstilling av stoff som blir brukt i energikjelder, til dømes forbrenningsgass.

Informatikk Endra

Lingvistikk Endra

  • Tekstgenerator (algoritme som genererer tekst ut frå ein formell logisk representasjon)

Kultur Endra

  • Floskelgenerator (sarkastisk nemning om nokon som nyttar store ord og svulmande uttrykk)

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.