Geomorfologi er vitskapen om formene på jordoverflata og korleis dei oppstod. Geomorfologi forklarar landformene ut frå strukturen til jordskorpa og den geologiske historia, og klassifiserer dei ulike landskapstypane. I geomorfologien reknar ein med ei utvikling frå unge landskap, med markert relieff, til gamle, med flate, avrunda former.

Jordoverflata
World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder

Sjå òg

endre

Kjelder

endre