Gjennomstrøyming

Gjennomstrøyming (engelsk flow) er eit mål på kor mykje av eit medium som strøymer gjennom eit røyr per tidseining. Målet vert oftast oppgjeve i kubikkmeter per sekund (m3/s). Måleinstrument for å måla gjennomstrøyming med kallar ein flowmeter.

Spire Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.