Gjermund

mannsnamn

Gjermund og Jarmund er mannsnamn alveidd frå norrønt Geirmundr, som også har gjeve Geirmund. Namna er sett saman av geirr, som tyder 'spyd', og mundr, 'gåve' eller 'vern'. Gjermund har namnedag den 3. mai.

Namneberarar endre

Kjelder endre