Sjå òg avisa Glåmdalen.

Glåmdalen er ei nyare nemning for distriktet kring elva Glåma, særleg nytta om landskapa Odalen og Solør. I vidare tyding blir namnet nytta òg om Østerdalen.

Sju kommunar i Hedmark fylke samarbeider i Glåmdal regionråd som er eit interkommunalt regionrådssamarbeid:

Distriktet har til saman 53 155 innbyggarar (1. juli 2009) og dekker 5 285 kvadratkilometer. Regionsenteret er byen Kongsvinger. Distriktet blir dekt av lokalavisa Glåmdalen som òg dekker Nes i Akershus. Industrinettverket 7sterke er eit samarbeid mellom føretak i området.

Andre inndelingar

endre

Prostier under Hamar bispedømme:

Tingrettar under Eidsivating lagdømme:

Tidlegare futedøme under Hedemarkens amt:

Bakgrunnsstoff

endre