Grimkjell var ein angelsaksisk biskop som levde på 1000-talet. Han var hirdbiskop og rådgjevar hjå kong Olav den heilage. Saman med kongen var han med å skipa og sette kristenrettenMostratinget i 1024MosterBømlo. Biskop Grimkjell var viktig i prossessen for å få heilagkåra kong Olav (heilagmenne). Han vart sist nemnd i 1046, då han skal ha vore til stades under forliket mellom Magnus den gode og Harald Hardråde.

Grimkjell
Fødd 10. hundreåret
Død

1047

Yrke katolsk prest, katolsk biskop
Religion Den romersk-katolske kyrkja

Grimkjell som namn

endre

Namnet Grimkjell er sett saman av Grim og Kjell. Det er særst få som bruker dette namnet i dag.