Gruppe 5

grunnstoffgruppe

Gruppe 5 er ei av gruppene i periodesystemet. Ho er ein del av d-blokka eller transisjonsmetalla. Alle grunnstoffa i gruppa er metall.

Grunnstoff i gruppe 5Endra

MetallEndra