Gunda

kvinnenamn

Gunda er eit kvinnenamn, ei tysk kortform av namn som sluttar på –gund, som Hildegunde, og tyder 'strid'. Namnet kan òg vere ei forvansking av namnet Gunne.

Gunda har i Noreg namnedag den 30. januar.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet Gunda var svært vanleg ved førre hundreårsskifte, men fram mot vår tid har det vorte mindre bruka

  • Ved folketeljinga i 1801 var ingen registrert med namnet Gunda, men namnet Gunna var bruka av 4 kvinner.
  • Ved folketeljinga i 1900 var det 4099 som hadde dette namnet, flest på Austlandet. 12 het Gunna.
  • I 2008 er det 418 som har Gunda til første fornamn, 6 heiter Gunna

Kjende namneberararEndra

Sjå òg:Endra

KjelderEndra