Gunda er eit kvinnenamn, ei tysk kortform av namn som sluttar på –gund, som Hildegunde, og tyder 'strid'. Namnet kan òg vere ei forvansking av namnet Gunne.

Gunda har i Noreg namnedag den 30. januar.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet Gunda var svært vanleg ved førre hundreårsskifte, men fram mot vår tid har det vorte mindre bruka

  • Ved folketeljinga i 1801 var ingen registrert med namnet Gunda, men namnet Gunna var bruka av 4 kvinner.
  • Ved folketeljinga i 1900 var det 4099 som hadde dette namnet, flest på Austlandet. 12 het Gunna.
  • I 2008 er det 418 som har Gunda til første fornamn, 6 heiter Gunna

Kjende namneberararEndra

Sjå òg:Endra

KjelderEndra