Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) blei godkjend som vitskapleg høgskule i logistikk 1. januar 2010. Den blei etablert som statleg høgskule 1. august 1994. Høgskolen i Molde var resultatet av at Distriktshøgskolen i Molde og Sykepleierhøgskolen i Molde blei slått saman som ein del av Høgskulereforma i 1994. I dag har Høgskulen vel omkring 2400 studentar og 170 tilsette.

Høgskolen i Molde

MottoMed kunnskap for bærekraft og innovasjon
Grunnlagt1994
TypeVitskapleg høgskule
StadMolde kommune
Studentar3 564
Tilsette140
Org.nummer971555483
Nettstadhttps://www.himolde.no
ErstattarMøre og Romsdal distriktshøgskole, Molde, Sjukepleierhøgskolen i Molde

Den opphavlege distriktshøgskulen blei oppretta i 1969, som ein av dei tre første i landet med studiar innan EDB og økonomi.

Høgskolens bygg i Molde

Høgskulen tilbyr fag- og profesjonsstudiar innan helse- og sosialfag, økonomi, idrettsleiing, informatikk og samfunnsfag. Skulen er kanskje mest kjend for studia innan transportøkonomi og logistikk. Desse kan takast i varierande lengder frå halvårseiningar til bachelorgrader, mastergrader og somme doktorgradstudiar, samt ei rekkje kurs-, etter- og vidareutdanningar.

Innan transportøkonomi og logistikk er skulen nasjonalt knutepunkt for forsking og utdanning. Høgskulen er den einaste utdanningsinstitusjonen i Noreg som tildeler doktorgrad i logistikk, ein rett den oppnådde i 2003. Høgskulen har ein samarbeidsavtale med Transportøkonomisk institutt blant anna for å fremje samarbeid om forsking gjennom forskarutveksling, bistillingar, doktorgradsutdanning, felles prosjekt mv, samt å fremje samarbeid om undervising og formidling retta mot samferdslesektoren.

Høgskulen tilbyr også utdanning opp til mastergradsnivå i informatikk, helsefag og samfunnsfag, og opp til bachelorgrad i jus, idrettsleiing og økonomi og administrasjon.

Dei to avdelingane ved Høgskolen i Molde er:

  • Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS)
  • Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Høgskulen er svært internasjonalt orientert, og har mellom anna ein eigen seksjon av Erasmus Student Network. Skulen har ein stor andel av utanlandske studentar på mastergrads- og doktorgradsnivå i logistikk. Studentane ved høgskulen får også tilbod om å ta delar av den ordinære utdanninga i utlandet, blant anna gjennom ei rekkje bilaterale utvekslingsavtalar med utanlandske samarbeidsinstitusjonar i Europa, USA, Canada, Australia og Sør-Afrika. Høgskulen har også ein samarbeidsinstitusjon i Kina.

Høgskolen i Molde blei akkreditert som vitskapleg høgskole (innan fagområdet logistikk) av NOKUT 1. januar 2010.[1]

Høgskolen i Molde var den første norske utdanningsinstitusjonen i Second Life. Den virtuelle campusen heter Kamimo og er ei plattform for e-læring.

Fotnotar endre

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre