Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er ein norsk statleg høgskule som vart oppretta i 2011 gjennom samanslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i AkershusKjeller. Høgskulen er den største i Noreg med 17 000 studentar og 1 800 tilsette.

Det er føreslått at denne sida blir fletta med Oslomet – storbyuniversitetet. (Sjå eventuelt (diskusjon))
Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus, studiestad Pilestredet
Grunnlagt1. august 2011
TypeStatleg høgskole
DirektørCurt Rice
StadOslo kommune, Kjeller
Nettstadhttp://www.hioa.no/
ErstattarHøgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus
Erstatta avOslomet – storbyuniversitetet

Historie endre

Styra ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus vedtok 9. desember 2010 å slå dei to institusjonane saman. Opprettinga av høgskolen vart vedtatt i statsråd 21. januar 2011. Den nye høgskulen blei offisielt opna 1. august same året.

I 2014 og 2016 vart dei tidlegare sjølvstendige statlege forskingsinstitutta Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norsk institutt for by- og regionforskning og Statens institutt for forbruksforskning[1] slått saman med HIOA i ei eiga eining, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

 
Avdeling for ingeniør og samfunnsfag i Pilestredet.

Plassering endre

HiOA har tre studiestader: Studiestad Pilestredet (Frydenlund, Pilestredet park og Holbergs plass), studiestad Kjeller og studiestad Sandvika (Kunnskapssenteret i Sandvika).[2] I tillegg har høgskolen undervisningsstader i Sandefjord.

Studietilbod endre

Dei fleste av studietilboda ved høgskulen er profesjonsutdanningar. Høgskolen har halvårs- og årsstudiar, over 50 bachelorstudiar, 25 masterstudiar og ei rekke etter- og vidareutdanningstilbod. I tillegg har HiOA tre doktorgradsprogram og eit førstelektorprogram.[3]

Organisering endre

Høgskolen har 4 fakultet med i alt 20 institutt.

 • Fakultet for helsefag
  • Institutt for atferdsvitskap
  • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
  • Institutt for fysioterapi
  • Institutt for Naturvitenskapelige helsefag
  • Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid
 • Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studier
  • Institutt for førskolelærarutdanning
  • Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
  • Institutt for internasjonale studiar og tolkeutdanning
  • Institutt for yrkesfaglærarutdanning
 • Fakultet for samfunnsfag
  • Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
  • Institutt for journalistikk og mediefag
  • Institutt for offentleg administrasjon og velferdsfag
  • Institutt for sosialfag
  • Handelshøyskolen ved HiOA
 • Fakultet for teknologi, kunst og design
  • Institutt for bygg- og energiteknikk
  • Institutt for estetiske fag
  • Institutt for Maskin, elektronikk og kjemi
  • Institutt for informasjonsteknologi
  • Institutt for produktdesign

I tillegg har høgskolen eit senter for profesjonsstudiar.

Kjelder endre

 1. «Høgskolen i Oslo og Akershus og SIFO slår seg sammen». Regjeringen. 24. september 2015. Henta 18. desember 2015. 
 2. Mer om HiOA, arkivert frå originalen 2. oktober 2011, henta 1. oktober 2011 
 3. Mer om HiOA, arkivert frå originalen 2. oktober 2011, henta 1. oktober 2011 

Bakgrunnsstoff endre