HVAC står for Heating, Ventilation and Air Conditioning. HVAC vert gjerne òg omtala som klimakontroll eller liknande. Omgrepet HVAC vert på norsk brukt om system som styrer inneklimaet i store bygg.

HVAC er basert på dei grunnleggjande prinsippa om termodynamikk og væskemekanikk.

HVAC-styringa må ta omsyn til temperatur, luftkvalitet, HMT og estetikk i tillegg til at kostnadane ved installasjon og vedlikehald skal vera lågast mogleg. I eit anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har ein vanlegvis eit lite overtrykk i alle bygg, for å hindra eksplosjonsfarlege gassar (hydrokarbongassar) i å trengja inn gjennom dører o.l. Dette overtrykket vert då ei av oppgåvene til HVAC-anlegget.

I eit HVAC-anlegg inngår:

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.