Hamilton-operatoren

Hamilton-operatoren er ein matematisk-fysisk reknestorleik som blir brukt i kvantemekanikken for å avgjere dei moglege energitilstandene for eit fysisk system.

KjelderEndra