For andre tydingar av oppslagsordet, sjå hansing.

Hans er ei tysk kortform av det greske namnet «Johannes», eit namn med opphav i det hebraiske namnet «Joḥanan», som tyder ‘Gud er nådig’.

Hans har naturleg nok namnedag på sankthansdagen, eller jonsok, den 24. juni.

Land der namnet «Hans» er utbreidd

Namnet i Noreg Endra

Ei spesiell side ved namnet Hans er at det i Noreg oftast er nytta som innleiing til eit dobbeltnamn: Medan nær 24 400 i dag har Hans som første førenamn, er det berre 4150 som har Hans som einaste førenamn.

Namnet har vore i bruk i Noreg sidan 1300-talet.

  • I 1801 var det etter folketeljinga om lag 23 100 som oppgav dette namnet
  • I 1900 var det etter folketeljinga om lag 46 600!

Kjende namneberarar Endra

Hans i geografien Endra

Kjelder Endra