Hardangerbana var ei 27,5 km lang elektrisk jarnbane som gjekk frå Voss stasjonBergensbanen til Eide ved Granvinsfjorden. Vedtaket om bygging vart fatta i Stortinget i 1919. Bana vart opna 30. mars 1935. Persontrafikken vart nedlagt 1. juni 1985, godstrafikken i 1989.

Rest av Hardangerbana i dag.
Foto: Bjarne Henning Kvåle (2015)

Bana var i drift i vel 50 år. Sporet frå Voss til Palmafoss godsterminal (3,39 km) vart teke vare på som eit sidespor til Bergensbanen. Store delar av den gamle bana er i dag i bruk som gang- og sykkelveg.

Linjekart endre

 
Hardangerbana ved Skjervet i 1933
 
NSB type 64 på Granvin stasjon i 1982.
Foto: Kurt Rasmussen
 
Brukara etter bru over Nesheimsvegen
Teiknforklaring
  Bergensbanen frå Bergen
  385,32 km Voss (1883) 56,5 moh.
  til Myrdal stasjon
  Vosso (87 m)
  Haugamoen (1935)
  388,74 km Palmafoss stasjon (1935)
  sidespor til Voss sementvarefabrikk
 
  Kinne (1935)
  392,26 km Mønshaug (1935)
  Bjørgum
  Mala (1981)
  395,99 km Dalsleitet (1935)
  397,14 km Flatlandsmo (1935)
  400,27 km Skjervet (1935)
  Skjervet I (60 m)
  Skjervet II (123 m)
  Skjervet III (1101 m)
  Skjervet IV (27 m)
  404,30 km Såkvitno (1935)
  405,62 km Nesheim (1935)
  Selland (1935)
  Kollanes (1935)
  Granvinelva og 7 (34 m)
  Hurpo (22 m)
  Granvinelva (36 m)
  412,77 km Granvin (1935)

Bakgrunnsstoff endre