Opna hovudmenyen

Heliosentrisk tyder med sola som midtpunkt eller noko som omhandlar solsenteret. Det kan vise til:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.