Hemnporno

Hemnporno er ei nemning for å offentleggjera private bilete eller film med seksuell karakter av andre utan løyve. Nemninga «hemnporno» viser til at det ofte er tidlegare partnerar som deler materialet som ein hemn etter at forholdet er over, og at det blir presentert som pornografi.

KjelderEndra

Monica Rikoll (17.07.2015), Dømt for hevnporno, NRK Hedmark og Oppland