Hendekagon

Ein hendekagon (også undecagon) er i geometri ein polygon med elleve sider og elleve vinklar. I ein regulær handekagon har alle sider lik lengd og alle vinklar er lik 147,272727...°. Namnet undecagon vert rekna på som feil, ettersom prefikset skal vere "hen" (gresk for elleve) og ikkje "un" (latin for elleve).

Ein regulær hendekagon

Arealet til ein regulær hendekagon med sider med lengde a er gitt av

Ein regulær hendekagon kan ikkje konstruerast med passar og linjal.

Bruk i valutaEndra

Den kanadiske dollarmynten og den indiske to-rupi er trykka på eit regulært hendekagonalprisme.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra