Ein regulær hendekagon

Ein hendekagon (også undecagon) er i geometri ein polygon med elleve sider og elleve vinklar. I ein regulær handekagon har alle sider lik lengd og alle vinklar er lik 147,272727...°. Namnet undecagon vert rekna på som feil, ettersom prefikset skal vere "hen" (gresk for elleve) og ikkje "un" (latin for elleve).

Arealet til ein regulær hendekagon med sider med lengde a er gitt av

Ein regulær hendekagon kan ikkje konstruerast med passar og linjal.

Bruk i valutaEndra

Den kanadiske dollarmynten og den indiske to-rupi er trykka på eit regulært hendekagonalprisme.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra