Hermann er mannsnamn og kan koma frå tysk, samansett av hær og mann. Herman har i nyare tid vorte brukt som ei latinisering av det greske namnet "Γερμανός" eller den slaviske varianten Герман som t.d. i Hl. Herman av Alaska.

Hermann har i Noreg namnedag den 29. januar eller 20. oktober. Ifylgje den ortodokse kalenderen vert Herman feira 13. desember.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet har vore bruka som førenamn sidan 1400-talet, men bruken av namnet har gått attende inntil det dei aller siste åra har stige kraftig i popularitet

  • Ved folketeljinga i 1801 var det 509 personar som het Herman(n/d)
  • Ved folketeljinga i 1900 var det 4550 som hadde dette namnet
  • I 2008 er det 2823 som har Heman til første fornamn, 709 skriv seg for Hemann

Kjende namneberararEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra