Hilmar

mannsnamn

Hilmar er eit mannsnamn av gammalhøgtysk opphav. Det er sett saman av orda hiltja, 'kamp', og mari, 'kjent'.

Hilmar har namnedag den 16. januar i Noreg.

Andre former av namnet er Helmar, Hilmer, Hildemar og Hildimar. Kvinnelege former er Hilma, Hilmara og Helmara.

BrukEndra

Namnet har vore brukt i tysktalande og nordiske område. I Noreg var namnet mest brukt dei siste tiåra av 1800-talet. Bruken avtok på første halvdel av 1900-talet, og har vore lite brukt sidan. I 2008 var det 606 norske menn som heitte Hilmar.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra