Homogent stoff

Homogent stoff er eit stoff der dei fysiske og kjemiske eigenskapane er dei same overalt i stoffet. Homogene stoff kan vere amorfe eller krystallinske.

KjelderEndra