Homonymi er ein semantisk relasjon som uttrykkjer at to likelydande språklege uttrykk har ulik tyding (frå gresk omo- lik, onyma namn).

Døme på homonymi er norsk tak, som kan tyde «det å halde fast i noko» eller «stor plåte som lukkar av eit hus eller eit rom oppover», eller bank «stad der det er mogleg å låne pengar, og som ein kan låne pengar til» og «juling».

Homonyme ord har ulik grunntyding, til forskjell frå polysemi.

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.