Humanistisk namnefest

Humanistisk namnefest, fram til 2006 kalla Borgarleg namnefest, vert i Noreg arrangert av Human-Etisk Forbund og er eit sekulært overgangsrituale for å feire at eit barn er født og har fått eit eige namn.

Seremonien blir halden i rådhus, kultur- eller samfunnshus og inneheld musikk, song, diktlesing og tale for dagen.

Namnefesten er ikkje ei automatisk innmelding i Human-Etisk Forbund (til forskjell frå dåp i kyrkja som fører til at barnet blir innmeldt i Den norske kyrkja.

Spire Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.