Huygens–Fresnel-prinsippet

Huygens–Fresnel-prinsippet (kalla opp etter den nederlandske fysikaren Christiaan Huygens og den franske fysikaren Augustin-Jean Fresnel) er ein metode for å analysere bølgjeforplanting når ein kjenner bølgjetilstanden i heile rommet i eit visst tidspunkt.

Bølgje-refraksjon etter prinsippet til Huygens

KjelderEndra