Hyfar er selletrådar som utgjer grunnvevet i dei fleste soppane. Dei kan vera greina og har hjå dei fleste soppane tverrvegger med porar som slepp cytoplasma gjennom frå selleavsnitt til selleavsnitt. Dei veks berre i spissen.

Hyfar av Penicillium

Hyfar finst òg hjå bakteriegruppa strålesopp (Actinomycetes), men er elles ikkje kjend hjå andre livsformer.

KjelderEndra