Hyperkube

Ein hyperkube er ein kube med fleire dimensjonar høgare enn tre (eller ofte berre ein firedimensjonal kube som òg kallast tesserakt). Med «kube» meiner ein her ei generalisering av det «vanlege» omgrepet kube til å bety ein n-dimensjonal lekam der alle sidene er like lange, og der vinkelen mellom to vilkårlege sider eller kantar er 90°. Den «vanlege» kuba er da spesialtilfellet der n = 3.

Ein hyperkube med fire dimensjonar.
Spire Denne matteartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.