IATA-flyplasskode

trebokstavkodar for mange store flyplassar rundt om i verda

Ein IATA-flyplasskode er ein kode beståande av tre bokstavar som identifiserer alle flyplassane i verda, som har passasjertrafikk. Koden er utstedt av International Air Transport Association (IATA). Han vert brukt til billettar og bagasje, og finst ofte på bagasjelappen på koffertane.

Kjelder

endre