Det internasjonale fjernsjakkforbundet

(Omdirigert frå ICCF)

Det internasjonale fjernsjakkforbundet, på engelsk International Correspondence Chess Federation, forkorta til ICCF vart skipa i 1951 som ei nyskiping av ICCA (International Correspondence Chess Association), skipa i 1945. ICCA var igjen ein oppfølgjar av IFSB (Internationaler Fernschachbund), skipa i 1928.

FjernsjakkEndra

For meir om dette emnet, sjå Fjernsjakk.

Fjernsjakk er sjakk som blir spela over avstand med ulike former for kommunikasjon.

Dette har tradisjonelt skjedd som postsjakk, med brev eller postkort. Dei siste åra har fjernsjakk i stor grad i staden blitt spela ved å bruke ei fjernsjakk-datamaskin til å kommunisere trekka, og til ei viss grad også ved ebrev.

Fjernsjakk har elles blitt spela ved bruk av dei fleste former for kommunikasjon, frå telegraf på 1800-talet, til seinare telefon, teleks og telefaks. Brevduer skal også ha blitt brukt.

Fjernsjakk står i motsetnad til nærsjakk, der spelarane sit ved eit sjakkbrett samtidig. Det blir også rekna som nærsjakk viss spelarane ikkje sit på same stad, men der trekka blir overført fortløpande, slik at partiet blir avvikla innanfor vanlege rammer for tenketid for nærsjakk.

Før ICCFEndra

Fjernsjakk oppstod i noko omfang først på 1800-talet, med framveksten av meir moderne kommunikasjon: Betre postvesen, og oppfinninga av telegrafen gjorde det mogleg å spele sjakk over avstand innan rimelege tidsrammer. Sjakklubbar og sjakktidsskrift arrangerte etter kvart både nasjonale og internasjonale sjakkturneringar innan fjernsjakk, i praksis var dette postsjakk. I 1928 vart den første internasjonale samanslutninga danna, IFSB.

Noverande organisasjonEndra

ICCF er ei samanslutning av nasjonale medlemsorganisasjonar. Det skal no vere meir enn 60 nasjonale medlemsorganisasjonar, med etter det opplyste meir enn 100.000 individuelle medlemmar som spelar fjernsjakk. Dei fleste av desse spelar mange parti samtidig.

Norges Postsjakkforbund er norsk medlem i ICCF.

ICCF har nært samarbeid med Verdssjakkforbundet FIDE. Fjernsjakktitlar, fjernsjakkmeisterskap og fjernsjakkrating er godkjende av FIDE.

TurneringarEndra

ICCF arrangerer all slags turneringar: Verdsmeisterskap for menn og kvinner, individuelle meisterskap og lag-meisterskap, klasse-turneringar med høve til opprykk - frå opne klasser til meisterklasser, tittel-turneringar og cup-turneringar. Dette med bruk av post, ebrev og sjakkserver.

Det blir også arrangert sone-turneringar for dei fire sonene som ICCF er delt inn i: Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika/Stillehavet og Afrika/Asia.

FjernsjakkolympiadeEndra

MennEndra

# År Gull Sǿlv Bronse
1 1949-1952   Ungarn (25)   Tsjekkoslovakia (20)   Sverige (19,5)
2 1952-1955   Tsjekkoslovakia (27,5)   Sverige (27,5)   Tyskland (27)
3 1958-1961   Sovjet (35,5)   Ungarn (32,5)   Jugoslavia (32)
4 1962-1964   Sovjet (36)   Aust-Tyskland (28,5)   Sverige (27,5)
5 1965-1968   Tsjekkoslovakia (31,5)   Sovjet(30)   Tyskland (29,5)
6 1968-1972   Sovjet (38)   Tsjekkoslovakia (28,5)   Aust-Tyskland (25,5)
7 1972-1976   Sovjet (35,5)   Bulgaria (30)   Storbritannia (29,5)
8 1977-1982   Sovjet (46,5)   Ungarn (44)   Storbritannia (41,5)
9 1982-1987   Storbritannia (33,5)   Tyskland (30)   Sovjet (27)
10 1987-1995   Sovjet (34)   England (33,5)   Aust-Tyskland (33,5)
11 1992-1999   Tsjekkoslovakia-  Tyskland (45,5)   Kanada-   Skottland (40)
12 1998-2004   Tyskland (47,5)   Litauen (42,5)   Latvia (42,5)
13 2004-2009   Tyskland (38)   Tsjekkia (34,5)   Polen (32)
14 2002-2006   Tyskland (45,5)  } Litauen (39,5)   USA(36)
15 2006-2009   Noreg (48)   Tyskland (47)   Nederland (46,5)
16 2010-2016   Tsjekkia (33,5)   Tyskland (28,5)   Frankrike (26,5)
17 2009-2012   Tyskland (44,5)   Spania (43,5)   Italia (39,5)
18 2012-2016   Tyskland (41,5)   Slovenia (41)   Spania (39)
19 2016-....
20 2016-2019   Tyskland (39,5)   Russland (39,5)   Spania (39)

KvinnerEndra

# År Gull Sǿlv Bronse
1 1974-1979   Sovjet (22)   Tyskland (19)   Tsjekkoslovakia (15,5)
2 1980-1986   Sovjet (26)   Tsjekkoslovakia (26)   Jugoslavia (20)
3 1986-1992   Sovjet (23)   Tsjekkoslovakia (21)   Ungarn (14,5)
4 1992-1997   Tsjekkia (24)   Russland (21)   Polen (18,5)
5 1997-2003   Russland (25)   Tyskland (22)   Tsjekkia (18)
6 2003-2006   Litauen (26,5)   Tyskland (23,5)   Italia (23)
7 2007-2009   Slovenia (25)   Litauen (23,5)   Tyskland (23)
8 2008-2010   Polen (27)   Bulgaria (27)   Italia (26)
9 2011-2014   Russland (34)   Litauen (32,5)   Tyskland (30)
10 2015-2017   Tyskland (33)   Litauen (30)   Russland (28)

Fjernsjakk-ratingEndra

ICCF har eige ratingsystem, som blir brukt til å rangere spelarane, og som blir brukt som grunnlag for mellom anna tildeling av fjernsjakktitlar.

FjernsjakktitlarEndra

ICCF delar ut sjakktitlar i fjernsjakk: Internasjonal Fjernsjakkstormeister (ICCF-GM), Senior Internasjonal Meister i fjernsjakk (ICCF-SIM), Internasjonal Meister i fjernsjakk (ICCF-IM), Internasjonal Kvinnestormeister i fjernsjakk (ICCF-LGM), Internasjonal Kvinnemeister i fjernsjakk (ICCF-LIM) og Internasjonal dommar i fjernsjakk (ICCF-IA)

Sjå ogsåEndra

BakgrunnsstoffEndra