Ein iglo eller igloo (grønlandsk eller inuittord for vinterbustad) er ein bustad bygd av snøblokker som vert lagt i spiral og skrånar innover slik at det ferdige huset har form som ei komplett halvkule eller kuppel, konstruert som ein såkalla ekte boge eller kvelving. Alle snøblokkene vert kutta innanfor sirkelen avteikna på førehand, skoren til med ein snøkniv av bein og lagt på innan frå. Den siste blokka vert sett i frå utsida, midt i kuppelen.

Ein nesten ferdig, halvstor iglo med utgraving under døra og det ytre uferdig.

Igloen vert til dømes nytta av netsilik-inuitane i heile vintersesongen medan pusteholsfangsten på sel pågår. Dette huset er stort og særs forseggjort, med lagerrom og gong eller vindtunnel. Opphaldsrommet kan vere over tre meter høgt og fem meter i diameter. Langt mindre og enklare igloar vert nytta under jaktekspedisjonar og på reiser. Desse treng ikkje vere meir enn 1,5 meter høge og litt over to meter i diameter.

Temperaturen inne i ein iglo kan varierer frå 0 til 16 varmegrader, sjølv om det er særs kaldt på utsida. Dette kjem av den isolerande eigenskapen til stilleståande luft.

KjelderEndra

  • igloo. (28.02.2013) I Store norske leksikon.