Industrimineral er eit felles namn for ikkje-metalliske mineral og bergartar som har industriell nytte på grunn av dei fysiske og kjemiske særtrekka til mineralet eller bergarten.

Energimineral (kol), metalliske mineral (malmar), bergartar som nyttest som byggeråstoff (pukk, naturstein) og edelsteinar blir ikkje rekna som industrimineral.

I Noreg er det ikkje noko skilnad på om det berre er eitt mineral i bergarten eller heile bergarten som er i bruk medan ein til dømes i Sverige skil på industrimineral og industribergartar.

Døme på industrimineral er:

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Industrimineral