Opna hovudmenyen

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er eit omgrep som omfattar teknologi for samling, lagring, handsaming, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis er omgrepet i dag avgrensa til datateknologi og tilhøyrande teknologi for kommunikasjon over datanett. IKT må ikkje forvekslast med det meir teoretiske (og eldre) fagområdet informasjonsteori. Tidlegare vart omgrepet elektronisk datahandsaming (EDB) nytta.

Dei siste 20 åra har omgrepet IKT fått ei nærmast eksplosiv utbreiing i næringsliv og industri, utdanning og forsking, offentleg forvalting og ikkje minst i private heimar.

Sjå ògEndra