Insignium, av latinsk insigne 'skjoldmerke' [1], er eit ytre teikn på stillinga eller verdet til ein person. Til dømes har kongen insignium som krone, septer og rikseple. Teikn på kongeleg vørdnad vert òg kalla regalia.[2]

Krona er eit insignium på kongeleg vørdnad.

Døme på insignium Endra

Kjelder Endra

Fotnotar Endra

Bakgrunnsstoff Endra