Intensitet

Wikimedia-fleirtydingsside

Intensitet kan syne til:

I daglegtale

endre

Fysikk

endre

Optikk

endre

Astronomi

endre
  • Radians, effekt per romvinkel per projektert areal (W·sr−1·m−2)

Seismologi

endre

Akustikk

endre
  • Energiintensitet, eit økonomisk mål på energiforbruk per eining BNP (J/$, etc.)
  • Karbonintensitet, eit mål på kor mykje karbon som vert sleppt ut i miljøet
  • Treningsintensitet, eit mål på kor mykje arbeid som er gjort under trening (% av maksimal hjarterytme)

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.