Intensitet

Wikimedia-fleirtydingsside

Intensitet kan syne til:

I daglegtaleEndra

FysikkEndra

OptikkEndra

AstronomiEndra

  • Radians, effekt per romvinkel per projektert areal (W·sr−1·m−2)

SeismologiEndra

AkustikkEndra

AnnaEndra

  • Energiintensitet, eit økonomisk mål på energiforbruk per eining BNP (J/$, etc.)
  • Karbonintensitet, eit mål på kor mykje karbon som vert sleppt ut i miljøet
  • Treningsintensitet, eit mål på kor mykje arbeid som er gjort under trening (% av maksimal hjarterytme)

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.