Opna hovudmenyen
Broom icon.png Denne artikkelen kan ha godt av ein språkvask, som reinskar opp målføringa og/eller innfører same språkstilen overalt.
Scale of justice, canon law.
Eit såkalt soningskors ved Mariakirken i Berlin, dette soningskorset var ein del av tilgivelsen etter interdiktet mot dobbeltbyene Berlin-Cölln ved mordet på presten Nikolaus von Bernau i 1324

Interdikt (av latin: interdictum, «forbod») eller kyrkjeforbod er ein religiøs avstraffelse med historiske røter innanfor den katolske kyrkja. Paven kan lysa interdikt over eit land eller eit område. Interdiktet inneber forbod mot alle kyrkjelege handlingar, som t.d. gudstenester, dåp og gravleggingar. Eit interdikt kan òg rettast mot einskildpersonar.

Avstraffelsen har sina røter i ekskommunikasjon eller «bannlysing», som vi kjenner døme på sidan 800-talet. Ordet interdikt vart teke i bruk av pave Innocens III, som gjorde utstrakt bruk av det.

KjelderEndra

  Denne artikkelen manglar kjelder eller referansar. Hjelp Wikipedia med å finna truverdige kjelder!

BakgrunnsstoffEndra