Isaac Newton Telescope

Isaac Newton Telescope (INT) var opphavleg eit 98 tommar (2,5 m) stort spegelteleskop som vart teke i bruk ved Greenwich-observatoriet i Sussex i 1967. Det vart demontert i 1979, fullstendig ombygd og flytta til Roque de los Muchachos ObservatoryLa PalmaKanariøyane, der observasjonane vart teken opp att i 1984. Teleskopet har fått eit nytt 100 tommars objektiv laga av keramisk materiale (Zerodur) som endrar esg særs lite i storleik og form ved temperaturvariasjonar, og det er blitt utstyrt med mellom anna Charge-Coupled Device for elektronisk biletkonstruksjon. Instrumentet er automatisert og styrt av datamaskin. Av observasjonstida vert 20 % disponert av Nederland, 5 % av Spania, 20 % av eit internasjonalt team og resten av Storbritannia.

INT i måneskin

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra